TESTING

מחשבים: תוכנה

מחשבים: תוכנה
תתי תחומים: DBA / SQL JAVA / JEE LINUX Microsoft Office NET. מדעי המחשב ניתוח מערכות פיתוח תוכנה שונות

קורס מחשבים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: ג'ון ברייס הדרכה, חברת InterBit, מכללת הי-טק, מכללת סלע, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, HackerU, המכללה האקדמית תל-חי, מכללת אפקה, הטכניון - לימודי המשך, המכללה האקדמית נתניה, מכללת נס, מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מכללת תל - חי, מכללת עתיד, אוניברסיטת חיפה ומכללת תפנית.

DBA / SQL
JAVA / JEE
LINUX
Microsoft Office
NET.
מדעי המחשב
ניתוח מערכות
פיתוח תוכנה
שונות