TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
המכללה האקדמית נתניה
המכללה האקדמית נתניה
מסלולי לימוד: 21
» לימודי תואר B.Sc בהנדסת תוכנה ומדעי המחשב » לימודי B.Sc במדעי המחשב והמתמטיקה » זכאות לקבלת מלגות לנרשמים ללימודי מדעי המחשב » לימודי ערב- תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב » מסלול: לימודי יום לתואר ראשון B.Sc במדעי המחשב » לימודי השלמה להנדסאים B.A במנהל עסקים » השלמת לימודי הנדסאים B,Sc במדעי המחשב- מסלול לימודי ערב » מכינה קדם אקדמית ייעודית » מסלול לימודי תואר ראשון B.A במדעי ההתנהגות » מסלול לימודי ערב תואר ראשון B.A במנהל עסקים »המכללה האקדמית נתניה- לימודי תואר שני M.B.A במנהל עסקים » לימודי תואר B.A ואפשרות ללימודי תואר שני M.B.A במנהל עסקים » מסלול לימודי תואר שני M.A בתקשורת » לימודי תואר B.A בתקשורת עם דגש בהיבט המעשי » לימודי תואר שני LL.M במשפטים »לימודי תואר ראשון LL.B במשפטים » תכנית לימודים אקדמית תורנית »המכללה האקדמית נתניה- לימודי התמחות M.B.A בניהול משאבי טבע וסביבה » לימודי תואר B.A בבנקאות ושוק ההון » לימודי תואר שני M.A בהתנהגות ארגונית » לימודי תואר B.A בניהול הביטוח- מסלול הלימודים הייחודי בארץ

המכללה האקדמית נתניה: זכאות לקבלת מלגות לנרשמים ללימודי מדעי המחשב

המכללה האקדמית נתניה
זכאות לקבלת מלגות לנרשמים ללימודי מדעי המחשב


המכללה האקדמית נתניה מציעה לסטודנטים מצטיינים, המעוניינים להתקבל לתכנית הלימודים במדעי המחשב, הזדמנות חד פעמית לקבל מלגות מצטיינים לזכאים.

פירוט המלגות לזכאים:

*מלגת הצטיינות המעניקה פטור מלא משכ"ל.

*מלגת הצטיינות המעניקה כ- 60% משכ"ל לכל שנת לימוד של תכנית הלימודים הסטנדרטית.

*מלגות סטודנטיות- מועמדות שעומדות בתנאים הנדרשים, גובה המלגה יגיע ל- 40% משכ"ל ומועמדות שתתקבלנה "על תנאי" לתכנית הלימודים, יקבלו מלגה שתעניק להן כ- 30% משכ"ל.

*מלגת הצטיינות המעניקה כ- 25% משכ"ל לשנה הראשונה של שנת הלימודים.

*קבלת המלגות מאפשרת מלגה אחת, ללא כפל מלגות, אלא אם כן צוין אחרת.


פירוט אודות זכאות לכל אחת מהמלגות המוצעות לנרשמים ללימודי מדעי המחשב:


*התנאים לקבלת מלגת הצטיינות למועמדים, המעניקה פטור מלא משכ"ל במשך כל שלוש שנות הלימוד:

-מועמדים בעלי ממוצע תעודת בגרות בציון משוקלל עם ציון של 105.

-מועמדים עם ציון בחינת פסיכומטרי של 700 לפחות.

-מועמדים עם ציון בגרות במתמטיקה של 90 לפחות, ב- 5 יח"ל.

-מועמדים עם ציון בגרות באנגלית של 90 לפחות, ב- 5 יח"ל.

*התנאים לקבלת מלגת הצטיינות למועמדים המעניקה 60% משכ"ל במשך כל שנות הלימוד:

-מועמדים בעלי ממוצע תעודת בגרות בציון משוקלל של 100 לפחות.

-מועמדים בעלי ציון בחינת פסיכומטרי של למעלה מ-680.

-מועמדים עם ציון בגרות במתמטיקה של 90 לפחות, ב- 5 יח"ל.

-מועמדים עם ציון בגרות באנגלית של 90 לפחות, ב- 5 יח"ל.

*התנאים לקבלת מלגת הצטיינות לסטודנטיות המעניקה 30-40% משכ"ל:

-מועמדות שתעמודנה בתנאי הקבלה הנדרשים לתכנית הלימודים במדעי המחשב, תוענק לה מלגה של 40% משכ"ל במשך כל שלוש שנות הלימוד.

-מועמדות שתתקבלנה "על תנאי" לתכנית הלימודים במדעי המחשב, תוענק לה מלגה של 30% משכ"ל, במשך כל שלוש שנות הלימוד.

*התנאים לקבלת מלגת הצטיינות למועמדים המעניקה 25% משכ"ל, במשך שנת הלימודים הראשונה:

-מועמדים בעלי ממוצע תעודת בגרות בציון משוקלל של 94 לפחות.

-מועמדים עם ציון בגרות במתמטיקה של 85 לפחות, ב- 5 יח"ל.

-מועמדים עם ציון בגרות באנגלית של 85 לפחות, ב- 5 יח"ל.


לקבלת פרטים נוספים אודות זכאות לקבלת מלגות לנרשמים ללימודי מדעי המחשב, נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו אל מוסד הלימוד.