TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
המכללה האקדמית נתניה
המכללה האקדמית נתניה
מסלולי לימוד: 21
» לימודי תואר B.Sc בהנדסת תוכנה ומדעי המחשב » לימודי B.Sc במדעי המחשב והמתמטיקה » זכאות לקבלת מלגות לנרשמים ללימודי מדעי המחשב » לימודי ערב- תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב » מסלול: לימודי יום לתואר ראשון B.Sc במדעי המחשב » לימודי השלמה להנדסאים B.A במנהל עסקים » השלמת לימודי הנדסאים B,Sc במדעי המחשב- מסלול לימודי ערב » מכינה קדם אקדמית ייעודית » מסלול לימודי תואר ראשון B.A במדעי ההתנהגות » מסלול לימודי ערב תואר ראשון B.A במנהל עסקים »המכללה האקדמית נתניה- לימודי תואר שני M.B.A במנהל עסקים » לימודי תואר B.A ואפשרות ללימודי תואר שני M.B.A במנהל עסקים » מסלול לימודי תואר שני M.A בתקשורת » לימודי תואר B.A בתקשורת עם דגש בהיבט המעשי » לימודי תואר שני LL.M במשפטים »לימודי תואר ראשון LL.B במשפטים » תכנית לימודים אקדמית תורנית »המכללה האקדמית נתניה- לימודי התמחות M.B.A בניהול משאבי טבע וסביבה » לימודי תואר B.A בבנקאות ושוק ההון » לימודי תואר שני M.A בהתנהגות ארגונית » לימודי תואר B.A בניהול הביטוח- מסלול הלימודים הייחודי בארץ

המכללה האקדמית נתניה: תכנית לימודים אקדמית תורנית

המכללה האקדמית נתניה
תכנית לימוד אקדמית תורנית

המכללה האקדמית נתניה, מציעה לסטודנטים שומרי מצוות ולאוכלוסייה הדתית והחרדית, המעוניינים לשלב את לימודיהם יחד עם שיעורי תורה.


בנוסף, מציעה המכללה האקדמית נתניה:

*סטודנטים שישלבו את לימודיהם האקדמיים יחד עם לימודי תורה, יקבלו מלגות בגובה מכובד.

*הטבה מיוחדת לחיילים משוחררים- הכרה לתשלום שכ"ל על חשבון תכנית הפיקדון.

*אישור מטעם המועצה להשכלה גבוהה- המכללה האקדמית נתניה, מציעה לסטודנטים שילוב של לימודים אקדמיים לצד לימודי תורה תכניות, המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.


תנאי קבלה למסלול אקדמי תורני:


*מועמדים שע"פ הקריטריונים "במדריך ההרשמה למועמד" שבמכללה האקדמית נתניה, מתאים לדרישות האקדמיות.

*גברים בעלי שלמדו בישיבה תיכונית.

*נשים שלמדו לפני כן באולפנה.

*ראיון קבלה אישי עם הרב של המכללה האקדמית נתניה, הרב משה פינצ'וק.לקבלת פרטים נוספים אודות מסלולי הלימוד האקדמי תורני במכללה האקדמית נתניה, נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו למוסד הלימודים.