TESTING

נדל"ן

נדל"ן

להלן מסלולי לימודים בתחום נדל"ן

רשת עתיד, מכון לנדר, מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מטריקס, המרכז האונ' אריאל והטכניון - לימודי המשך.