TESTING

תקשורת

תקשורת
תתי תחומים: בימוי ועריכה הפרעות בתקשורת עיתונאות קולנוע וטלוויזיה שונות תואר ראשון בתקשורת תואר שני בתקשורת

להלן מסלולי לימודים בתחום תקשורת

להלן מוסדות הלימוד בתחום זה: המרכז האונ' אריאל, המכללה האקדמית נתניה, חשיפה, אוניברסיטת חיפה, מכללת רחובות ומכללת רמת - גן.

לימודי תקשורת

בימוי ועריכה
הפרעות בתקשורת
עיתונאות
קולנוע וטלוויזיה
שונות
תואר ראשון בתקשורת
תואר שני בתקשורת