TESTING

שיווק, מכירות

שיווק, מכירות
תתי תחומים: יחסי ציבור פרסום ושיווק קידום אתרים שונות

להלן מסלולי לימודים בתחום שיווק, מכירות

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת -גן, מכללת האברד למנהל, מכללת נס, מכללת הי-טק, מכללת רחובות, HackerU, ג'ון ברייס, חשיפה והמרכז האונ' אריאל.

יחסי ציבור
פרסום ושיווק
קידום אתרים
שונות