TESTING

מנהל עסקים

מנהל עסקים
תתי תחומים: לימודי תעודה ניהול שונות תואר ראשון תואר שני

להלן מסלולי לימודים בתחום מנהל עסקים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת האברד למנהל, המכללה האקדמית בנתניה, המרכז ללימודים אקדמיים, מכון לנדר, המרכז האקדמי כרמל, מכללת רמת - גן, הקריה האקדמית אונו, מכללת רחובות, הטכניון - לימודי המשך, המרכז האונ' אריאל ומכללת נס.

לימודי תעודה
ניהול
שונות
תואר ראשון
תואר שני