TESTING

מרכז אקדמי דן: מסלולי לימודי תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב

מרכז אקדמי דן-
מסלול: לימודי תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב:

אודות מסלול לימודי תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב:

תכניות הלימודים עומדות בדרישותיה המחמירות של המועצה להשכלה גבוהה, התוכניות הינן פרקטיות ומעניקות כלים מעשיים במקומות העבודה.
הסטודנטים יכירו לעומק את היישומיים התיאורטיים של מדעי המחשב וכמו כן, יתנסו בפרויקטים מעשיים בתחומים רבים ומגוונים של מדעי המחשב.
במהלך לימודי התואר במדעי המחשב של המרכז האקדמי דן, יתקלו הסטודנטים במורכבויות שונות, שבעולם הממשי, עליהם יהיה לדעת ולהבין אותם לעומק ולהתמודד איתם בהצלחה.

הסטודנטים ילמדו להכיר סוגיות שונות של מערכות וכלי תוכנה, הכרה של מגוון פלטפורמות תוכנה כמו:
חיישנים שונים, מחשבים נישאים, שפות תוכנה ויישומים נוספים חדשניים בעלי טכנולוגיות מגוונות, שיאפשרו להם לסייע להכיר את המורכבויות השונות שבתחום ולהתמודד עימם בעולם הממשי.


בנוסף, המרכז האקדמי דן מציע:

*תכנית לימודים גמישה שתתבצע במשך כל 3 שנות הלימוד של התואר, במתכונת של שני לימודי ערב בשבוע, ויום שישי אחד.

אודות הקרוסים של תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב, במרכז האקדמי דן, תכלול קורסי חובה במדעי המחשב ומתמטיקה וכן קורסי בחירה במדעי המחשב עם התמחות במערכות מבוססות אינטרנט.
המרכז האקדמי דן, מאמין שבכדי שהסטודנטים יוכלו להכיר תחומים נרחבים של תעשיית ההייטק ולקבל ידע עשיר ומגוון יותר, עליהם לבחור בנוסף, קורסי בחירה מתוכניות לימוד אחרות, ומתחום יזמות.

פירוט קורסי החובה של תכנית הלימודים:

- מתמטיקה
- חשבון אינפיניטסימאלי
- אלגברה ליניארית
- אלגוריתמים
- ארגון המחשב ושפת אם
- תכנות מונחים עצמים
- תכנות מתקדם
- עבודת סמינר
- ועוד

תנאי קבלה לתואר ראשון B.Sc במדעי המחשב:

*מועמדים בעלי תעודת בגרות, עם ממוצע משוקלל של 90 לפחות.

*מועמדים הזכאים לתעודת בגרות, עם ממוצע ציונים משוקלל בין 75-89, שעומדים בהצלחה בשאר דרישות הקבלה, יתקבלו "על תנאי" ללימודי שנה ראשונה, עם ממוצע של לפחות 70 כהמשך לשנת לימודים השנייה.

*מועמדים בעלי ממוצע ציונים נמוך מ- 75-89, יעברו ראיון קבלה, לקראת סיום הליכי הרישום.

*מועמדים שעברו בחינה ברמות של 4 או 5 יחידות לימוד במקצועות: מחשבים, ביולוגיה, מתמטיקה, כימיה ופיסיקה, יקבלו בונוס לחישוב ממוצע ציוניהם, בעת בדיקת תנאי הקבלה.

*מועמד שיקבל במבחן המיון במתמטיקה,ציון של - 80 ומטה, יהיה חייב לעבור מכינה במתמטיקה.

מועמדים יוכלו לקבל פטור ממבחן המיון בתנאי ש:

*ציון קבלת מבחן ממ"י (בחינת מיון במתמטיקה מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה) של 120 לפחות, הנעשה ב-10 שנים האחרונות וציון של 80 ומעלה ב- 4 יח"ל מתמטיקה.

*קבלת ציון של 75 במתמטיקה, ב- 5 יח"ל.

*ציון של 120 לפחות בפרק של חשיבה כמותית, בפסיכומטרי שנעשה ב- 10 שנים האחרונות, ותנאי של 4 יח"ל במתמטיקה.

*ציונים של לימודי מתמטיקה אקדמיים במתמטיקה, הנלמדו ב- 10 שנים האחרונות, במוסד מוכר כלשהו ושאחד ממקצועות: אלגברה ליניארית 1, או חשבון אינפינטיסמלי עם ציון של 70 לפחות.


לקבלת פרטים נוספים אודות לימודי תואר ראשון B.Scבמדעי המחשב, במרכז האקדמי דן, נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו למוסד הלימודים.