TESTING

רשת עתיד בתי ספר ומכללות למדעים וטכנולוגיה: קורס אקסל מתקדמים

הגיליון האלקטרוני, המאופיין בגמישותו הרבה ובפתיחותו, ויכול להשתלב בענפים רבים, מאפשר פעילות עם ערכים מספריים רבים לצורך חישוב, תכנון, ניסוי והצגה של עיבודי מידע. יתרונו העיקרי של גיליון אלקטרוני הוא בביצוע של מספר רב של חישובים מקביליים על מידע רב. ניתן להציב בו מספרים ולבצע פעילויות בצורה חוזרת, תוך כדי ניסוי וטעייה. כמו כן יש לגיליון יכולת להציג הנתונים ואת החישובים בצורות גראפיות מגוונות.

האקסל הינו כלי רב שימושי שנכנס לכל תחומי וסוגי עבודה משום שלושת המאפיינים העיקריים שבו: דינאמיות, שיטתיות וצורות הגשה מגוונות.

תוכנית לימודים:

סיכום וסינון נתונים באמצעות סיכומים ביניים, סינון, חזרה על פונקציות Countif, Sumif, If.
חזרה על גרפים וגרפים מיוחדים, תאים גלויים.
יצירת שמות לטווחים ועבודה עם שמות.
פונקציות טקסט ולוגיות, נגיעה ב"פונקציות מערך" Sumproduct.
פונקציות Vlookup, Match, Index לאחזר נתונים.
פונקציות בתוך פונקציות.
שימושים נוספים בעיצוב מותנה.
טיפול בשגיאות.
יצירת תיבות נפתחות לרישום נתונים ללא הקלדה בעזרת "אימות".
יצירה של טבלאות ציר וגרפים של טבלאות ציר.
עבודה עם תאריכים ופונקציות תאריך.
תרחישים.
הקלטת מאקרו לביצוע פעולות אוטומטיות ותיקון מאקרו קיים.
יצירה של סרגלי כלים ותפריטים מותאמים אישית.
סרגל הכלים "טפסים".
היקף הקורס: 80 שעות לימוד, לימודי ערב – 2 מפגשים בשבוע. לימודי יום – 3 מפגשים בשבוע
תעודה: תעודת השתלמות של רשת עתיד בתי ספר ומכללות למדעים וטכנולוגיה.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: