TESTING

ג'ון ברייס: ניתוח מערכות מתקדם 2010

תיאור הקורס:
מסלול ההכשרה הייחודי משלב למידה פרונטאלית וכן התנסות מעשית בפרויקט מונחה בקבוצות, ונועד על מנת להפוך אותך למנתח המערכות המוביל בארגון.
הכשרתו הבסיסית של מנתח המערכות בקורסי היסוד לתחום מקנות לעוסק בתחום ארגז כלים עמוס מיומנויות
ומתודולוגיות לתכנון המערכת, המוצר והפתרון העתידיים, תוך הבנת המצב הקיים, הגדרת התהליכים ושימוש במתודולוגיות מתקדמות
ארגז כלים זה מורחב בקורסי המבוא ע"י סט של השלמות מידע המקנות למנתח המערכות את הראיה הרוחבית הייחודית והחשובה כל כך בתפקיד זה.
במציאות, עם התקדמותו של מנתח המערכות בארגון, מוצא עצמו המנתח כמי שעוסק בתכנונן של מערכות מידע רבות. מנתח המערכות נדרש להבנה מתקדמת של מיומנויות התפיסה העסקית והארגונית, יחד עם הבנת הכלים החדשניים לתכנון הפתרונות העתידיים, החל מן התכנון האסטרטגי וכלה בחיבור בין המערכות השונות בצד המימוש.
מנתח המערכות המוביל בארגון נדרש כיום ליכולות מתקדמות העוסקות במיומנויות עסקיות ובהבנת חזון הארגון. הוא נדרש לייצר קלטים שמוכחים החזר השקעה מנצח ועמידה ביעדים הארגוניים, ונדרש לתת מענה לתפיסות חדשניות כגון Agile .
קורס ניתוח המערכות המתקדם נבנה על מנת לתת למנתח המערכות המנוסה כלים מתקדמים להתמודדות עם האתגרים ברמות הגבוהות יותר, אליהן הוא נדרש עם התקדמותו במסלול המקצועי.

מטרות הקורס:
• הבנת ניהול ההיבטים והתהליכים העסקיים בתכנון פתרונות לארגון
• הכרת מחזורי החיים מתקדמים של מערכות המידע
• רכישת כלים מתקדמים להבנת מרחב הבעיה והדרישות לפתרון
• רכישת כלים מתקדמים לתכנון הפתרון העתידי מחוץ לקופסא
• הבנה מתקדמת יותר של היבטים המשפיעים על תכנון ואפיון המערכת העתידית
• הכרות עם מגמות בתחום מערכות המידע
• הכרות סוגיות מתקדמות בעיצוב ממשק המשתמש

מתכונת הקורס:
הקורס מועבר במתכונת משולבת של הרצאות פרונטאליות, יחד עם תרגולים והתנסות מעשית.

פרויקט מונחה:
הקורס משלב פרויקט מונחה קבוצתי, המתקדם לאורכו של הקורס במקביל לנושאים הנלמדים.
הפרויקט הנו בהיקף של כ– 40 שעות עבודה עצמית למשתתף.
במסגרת פרויקט זה ידרשו המשתתפים לנתח ולהבין את הסביבה העסקית , עליו יהיה ללמוד לנהל את התהליך העסקי ע"י התייחסות לכל שלביו , תכנון,מידול,ביצוע ואופטימיזציה. לאחר שלב זה יתמודדו המשתתפים עם סוגיות מתקדמות בעולם ה- Web 2.0, Web 3.0 ועולם ה- mobile תוך התייחסות מקיפה לעיצוב ממשק המשתמש . בשלב הבא יידרשו המשתתפים לבצע תכנון דרישות של המערכות השונות ולמפות אותם לפתרונות מבוססי שירותים בתפיסת SOA. לבסוף ידרשו המשתתפים לקבל החלטה אסטרטגית על האופן שבו ינוהלו הפרויקטים השונים, תוך שימוש במתודולוגיות חדשניות מתחומי ניהול הפרויקטים כגון Agile.
תוך כדי הקורס שזורים מפגשי הנחיה, בהם מלווה מנחה הקורס את המשתתפים בתהליך היישום של הפרויקט.

קהל יעד:
• מנתחי מערכות בוגרי קורס ניתוח מערכות, בעלי ניסיון מעשי בניתוח מערכות בארגון
• מנהלי פרויקטים בעלי רקע קודם בניתוח מערכות
• מנהלי מערכות מידע בעלי רקע קודם בניתוח מערכות
תנאי קדם: • בעלי ניסיון ורקע קודם בניתוח מערכות • תעודת סיום קורס מנתחי המערכות ו/או מעבר מבדק התאמה אישית מול מנהל התחום
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: