JNPRODWEB
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב

החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב הינו חלק מהפקולטה למדעים והוראתם של אוניברסיטת חיפה וממוקם בקמפוס מכללת "אורנים" ליד קרית טבעון.

החוג מציע ארבע מגמות לימוד לתואר ראשון בהוראת מדעים, אשר כוללות אפשרות לקבלת תעודת הוראה ממשלתית.

אודות החוג:
כחלק מהפקולטה למדעים והוראתם של אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים, מציע החוג מסגרת לימודים ייחודית: לימודים לתואר אוניברסטאי איכותי במקצועות מאתרגים, בסביבה נעימה ותומכת. כיתות לימוד קטנות, יחס אישי ומפגש בלתי אמצעי עם חוקרים במגוון תחומים בחזית המדע.

המסלולים הקיימים לתואר ראשון:
◄ מסלול חד חוגי: מתמטיקה-פיסיקה הכולל תעודת הוראה בשני המקצועות - B.Sc
◄ מסלול חד חוגי: מתמטיקה ומדעי המחשב הכולל תעודת הוראה בשני המקצועות - B.Sc
◄ מסלול חד חוגי: פיסיקה ומדעי המחשב הכולל תעודת הוראה בשני המקצועות - B.Sc
◄ מסלול דו חוגי: מתמטיקה ולימודים כלליים כולל חטיבה במדעי המחשב וחטיבה במדעי הרוח -B.A

מידע כללי על המסלולים:
◄ המסלול הדו-חוגי הנו בשיתוף עם הפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת חיפה.
◄ ישנה גם האפשרות ללמוד חטיבה נוספת במדעי הרוח במקום החטיבה במדעי המחשב .
◄ בכל המסלולים מוענקות תעודות הוראה ממשלתיות בכל המקצועות הנלמדים לחינוך על-יסודי.
◄ כל התארים הם תארים של אוניברסיטת חיפה.

מבנה תוכנית הלימודים:
◄ תוכנית הלימודים בכל המסלולים היא תלת-שנתית לתואר בלבד (ללא תעודת הוראה).
◄ לתואר עם תעודת הוראה התוכנית היא ארבע-שנתית, כאשר בשנה הרביעית היקף הקורסים מצומצם והסטודנטים משובצים להוראה מודרכת בבתי-ספר.

תנאי קבלה:
◄ לחוג מתקבלים תלמידים אשר נבחנו בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות וציונם 70 לפחות.
(במסלולים הכוללים את מדעי המחשב, (80 לפחות), או תלמידים שנבחנו ברמה של 5 יחידות וציונם 65
לפחות (במסלולים הכוללים מדעי המחשב, 70 לפחות).
◄ תלמידים אשר סיימו לימודי מתמטיקה מורחב במכינה בציון 70 לפחות.
◄ למסלול מתמטיקה-פיסיקה מתקבלים תלמידים אשר בנוסף לתנאים הקודמים, נבחנו בבחינת הבגרות בפיסיקה ברמה של 5 יחידות וקבלו ציון 65 ומעלה (במסלול הכולל מדעי המחשב, 70 ומעלה).
◄ תלמידים אשר למדו מקצועות ריאליים ברמה של 5 יחידות לפחות (כגון כימיה, חשמל, אלקטרוניקה) בבתי ספר עיוניים או מקצועיים או הנדסיים או בוגרי מכינה בפיסיקה, בהתאם לציונם במקצועות אלה.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: