JNPRODWEB
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה

תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה

החוג לביולוגיה והוראתה הינו חלק מהפקולטה למדעים והוראתם של אוניברסיטת חיפה, וממוקם בקמפוס מכללת אורנים ליד קריית טבעון.

מטרת הלימודים:
◄ מטרת הלימודים היא להכשיר תלמידי תואר ראשון למחקר ולהוראה, תוך מתן בסיס ביולוגי רחב בכל תחומי הביולוגיה מהרמה המולקולרית ועד לרמת האקוסיסטמה.
◄ שילוב של הוראת הביולוגיה בשדה ובמעבדה עם הוראה בכיתה.

משך הלימודים:
◄ משך הלימודים לקבלת תואר בוגר (.B.Sc) הינו שלוש שנים.
◄ תואר זה מאפשר המשך ישיר ללימודי תואר שני או שלישי בכל אוניברסיטה.
◄ ניתן לשלב את לימודי ה-B.Sc. עם לימודים לתעודת הוראה ממשלתית לביה"ס העל-יסודי. לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה יתקיימו במחלקה לחינוך החל משנת הלימודים הראשונה.

נושאי הלימוד המרכזיים בחוג הם:
◄ ביולוגיה מולקולרית
◄ ביוטכנולוגיה
◄ ביוכימיה ואנדוקרינולוגיה
◄ התא והאורגניזם
◄ מדעי הצמח
◄ זואולוגיה התפתחותית והשוואתית
◄ פיזיולוגיה סביבתית
◄ אקולוגיה ולימודי הסביבה
◄ התנהגות בעלי חייםהשתתפות פעילה במחקרים הנערכים במעבדותיהם של חברי הסגל!
מלגות למצטיינים עד גובה שכר לימוד מלא!
תנאי קבלה: לחוג לביולוגיה מתקבלים מועמדים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג. כמו כן נדרש ציון גולמי של 530 לפחות במבחן הפסיכומטרי ו-8 יחידות במדעים בבחינת הבגרות (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה). גיל הקבלה הינו 20 לפחות.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: