TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: תואר שני בחוג לסטטיסטיקה

תואר שני ושלישי בחוג לסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה!

מטרת הלימודים לתואר שני היא להעמיק ולהרחיב את הידע, הכלים והשיטות שהתלמידים רוכשים במקצועות הסטטיסטיים והכמותיים בחוג ולהקנות להם כלי מחקר וניתוח ברמה מתקדמת בתחומי ההתמחות הנבחרים.

מבנה תוכנית הלימודים:
החוג לסטטיסטיקה מפעיל שני מסלולי לימוד לתואר מוסמך: מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ומסלול עם בחינת גמר.
תלמיד במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית יהיה חייב בלימודים בחוג בהיקף של 32 שש"ס ובכתיבת עבודת גמר מחקרית. התלמיד ייבחן בבחינת גמר על ידי צוות הקוראים של עבודתו. בחינת הגמר (הנקראת גם "בחינת הגנה") תתמקד בנושא העבודה אבל לא תוגבל רק אליו.
תלמיד במסלול עם בחינת גמר יהיה חייב בלימודים בחוג בהיקף של 44 שש"ס ובכתיבת עבודה מסכמת (בהנחיה) כחלופה לבחינת גמר. ועדת המ"א של החוג תוכל להחליט על ביצוע בחינת גמר בפועל לתלמיד, ובמקרה זה בחינת הגמר תחול על מכלול הידע והכלים שהתלמיד רכש במהלך לימודיו בחוג.


תחומי ההתמחות:
◄ סטטיסטיקה יישומית
◄ סטטיסטיקה עיונית
◄ הסתברות יישומית
◄ לוגיסטיקה

מגמות לימוד:
◄ ביו-סטטיסטיקה
◄ אקטואריה
◄ לימודי איכות

תנאי קבלה: לתוכנית לימודים לתואר מוסמך יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון בסטטיסטיקה שממוצע ציוניהם בכל אחד מחוגי הלימודים שלהם לתואר "בוגר" הוא לפחות 80.
משך הלימודים: משך הלימודים לתואר שני במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית הוא עד שלוש שנים. משך הלימודים לתואר שני במסלול עם בחינת גמר (או חלופה לבחינה) הוא שנתיים.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: