JNPRODWEB
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה

החוג חותר לפתח את דור העתיד בהוראה ובמחקר בתחום הגרונטולוגיה, תוך דגש על מצוינות וחדשנות. החוג רואה כמטרה הכשרת כוח אדם מקצועי ומיומן לעבודה, טיפול וניהול והובלת שינוי בשירותי הבריאות והרווחה לזקנים, תוך הדגשת רב-תחומיות ורב-תרבותיות בתהליך הלמידה.

החוג פועל תוך זיקה למרכז לחקר הזיקנה, למרכז הקליני הרב-תחומי, והיחידה ללימודי המשך של הפקולטה ורואה חשיבות לפיתוח שיתופי פעולה עם חוגים אחרים בפקולטה, ושיתופי פעולה ברמה הארצית והבין-לאומית.

קיימים שני תחומי התמחויות:
◄◄ התמחות במדיניות ובמנהל
◄◄התמחות בטיפול בזקן ובמשפחתו

מטרת הלימודים:
◄ לפתח את דור העתיד בהוראה ובמחקר אקדמי בגרונטולוגיה.
◄ להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן בעבודה, בטיפול, בניהול ומנהיגות בכירה בשירותי הבריאות והרווחה לקשישים.

תנאי קבלה:
◄ תואר ראשון במקצועות הבריאות, עבודה סוציאלית, סיעוד, מדעי ההתנהגות והחברה, רפואה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מינהל ציבורי, חינוך, מדעי החיים.
(במקרים מיוחדים תישקל מועמדותם של תלמידים בעלי תואר אקדמי בתחומים אחרים).
◄ ציון ממוצע משוקלל בב"א של 80 ומעלה ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר בוגר.
◄ ציון 70 ומעלה בהבנת טקסט באנגלית המיוחד לחוג.
◄ 2 מכתבי המלצה מאנשי מקצוע או אנשי אקדמיה.

היקף ומבנה הלימודים:
◄ הלימודים מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע – יום ד’.
◄ בשנה השנייה ללימודים יתקיים פרקטיקום בחצי יום נוסף לאורך כל השנה.
◄ תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה בהיקף של 18-20 שש"ס אותם ילמדו כל הסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה.
◄ בשנה השנייה יילמדו קורסי החובה והבחירה של התמחות וכן קורסי הבחירה הכלליים של החוג.

התכנית מכוונת לפתח ולהעמיק:
◄ גופי ידע בגרונטולוגיה וגריאטריה תוך שימוש בגישות רב-תחומיות ורב-מקצועיות עם אוריינטציה רב-תרבותית
◄ מיומנויות וכישורים להבנת תהליכים פיזיולוגיים, חברתיים, פסיכולוגיים, כלכליים, פוליטיים וסביבתיים בזיקנה.
◄ היכרות עם מערכות שירותי הבריאות והרווחה לזקנים והערכת חקיקה ומדיניות חברתית בזיקנה.
◄ היכרות עם תחומי הטיפול הרב מקצועי בזקן ומשפחתו.


תחומי מחקר מגוונים
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: