JNPRODWEB
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: החוג לריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק - תוכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון

ריפוי בעיסוק הוא אחד ממקצועות הבריאות. מרפאים בעיסוק מטפלים באנשים עם מגבלות התפתחותיות, פגיעות או מחלות פיזיות, באנשים מזדקנים ובאנשים עם קשיים פסיכולוגיים-חברתיים או נפשיים. מרפאים בעיסוק מסייעים גם לאנשים בריאים המעוניינים לשמור על בריאותם ו/או לשפר את איכות חייהם.

התרומה הייחודית של ריפוי בעיסוק לתחום שירותי הבריאות הוא הדגש על חשיבות הפעילויות ("עיסוק"/"עשייה") כחלק מהתהליך והתוצאה של התערבות.

מטרת הלימודים:
● מטרת הלימודים לקראת התואר הראשון היא להכשיר מרפאים בעיסוק ברמה מקצועית גבוהה בתחומי הריפוי בעיסוק. תוכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשים ממדעי החברה וההתנהגות, ממדעי הרפואה ומהריפוי בעיסוק.
● במהלך הלימודים משולבת הכשרה מעשית במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע.
● הלימודים בתחום מדעי החברה וההתנהגות מכוונים להבנת תהליכי התפתחות תקינה וליקויה בתחום הקוגניטיבי, הריגושי והחברתי.
● הלימודים בתחום הרפואה מכוונים להבנת תהליכים פיזיולוגיים של בריאות וחולי.
● הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום תיאוריות וטכניקות של אבחון, טיפול ומניעה.

תוכנית הלימודים:
תוכנית הלימוד לריפוי בעיסוק מתבססת על גישה לקטָנית, הכוללת את מדעי הטבע והחברה גם יחד, את חקר התפתחות האדם מהלידה ועד גיל הזקנה, חקר מוגבלויות האדם והטיפול בהן, כולל מגבלות פיזיות, נפשיות, חברתיות וקוגניטיביות. התוכנית לתואר ראשון מכינה את הסטודנטים להיות מרפאים בעיסוק ברמה הבסיסית באמצעות מסלול משולב של לימודים אקדמיים והתנסויות בעבודה קלינית בשטח. תקופת הלימודים היא ½ 3 שנים (8 סמסטרים אקדמיים).

מרפאים בעיסוק משתמשים בתהליך הטיפול בפעילויות כמו משחקי פעילות גופנית, סימולציות של עבודה ועוד. מטרת העיסוקים ("פעילויות") הללו היא להגדיל את יכולת המטופלים לבצע באופן עצמאי את הפעילויות שמרכיבות את חייהם. בנוסף, כאשר ישנה פגיעה בלתי הפיכה בתפקוד הנורמאלי, מרפאים בעיסוק מייעצים כיצד לשנות את סביבת הפרט על מנת לאפשר לו עצמאות מקסימאלית למרות המגבלה הקיימת.

תנאי קבלה:
● הקבלה לחוג לריפוי בעיסוק מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על - ידי החוג.
● ההרשמה למועמדים מגיל 20 ומעלה בלבד. נדרשת רמת "מתקדמים 1" באנגלית.
לאלה מהמועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל ייערך מיון נוסף על-ידי ועדת הקבלה של החוג.
● בעלי תואר ראשון המעוניינים ללמוד בחוג לריפוי בעיסוק יציגו ציון ממוצע של 85 לפחות בתואר ראשון. מועמדים אלה יוזמנו לראיון.

הכשרה מעשית:
תוכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 30 שבועות הכשרה מעשית תוך קבלת הדרכה אישית. ההכשרה המעשית מתקיימת במסגרות הטיפוליות השונות של הריפוי בעיסוק - בבתי-חולים, במרפאות, במוסדות שיקום ובמוסדות חינוך.
ההכשרה המעשית מהווה מפגש של הסטודנט עם האוכלוסיות המטופלות השונות והתנסות ביישום הידע התיאורטי ושיטות הטיפול.
הלימודים כוללים עבודה מעשית במבחר מוסדות!!
תוכנית מבח"ר - בני ברק: תוכנית חדשה המותאמת לסטודנטיות חרדיות!
משך הלימודים: תכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 8 סמסטרים המתפרשים על - פני 3.5 שנים.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: