JNPRODWEB
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת חיפה
מסלולי לימוד: 99
» החוג ללקויות למידה » תואר ראשון בחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מיוחד » תואר שני בחוג לחינוך מתמטי » החוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג ללמידה הוראה והדרכה » תואר שני בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » B.A בייעוץ והתפתחות האדם » תואר שני ושלישי בייעוץ והתפתחות האדם » המחלקה להשתלמויות ולימודי המשך » החוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך » החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך » החוג למערכות מידע ניהוליות » תואר ראשון (B.Sc.) מדעי המחשב » תואר שני בשפה וספרות אנגלית » תואר שני ושלישי בחוג לשפה וספרות צרפתית » תואר שני בשפה וספרות ערבית » החוג לשפות זרות » החוג ללימודי יוון המודרנית » החוג לשפה וספרות ערבית » החוג לשפה וספרות צרפתית » החוג לשפה וספרות אנגלית » המכינה הקדם אוניברסיטאית » החוג ללימודים רב תחומיים » תואר ראשון בחוג למדעי המדינה » תואר שני ושלישי בביה"ס למדעי המדינה » תואר שני ביחסים בינלאומיים » M.A בניהול מו"מ וקבלת החלטות » תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » M.A. בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » תואר שני ושלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה » בית הספר לעבודה סוציאלית » תואר שני בבי"ס לעבודה סוציאלית » תואר ראשון בפסיכולוגיה » תואר שני בחוג לפסיכולוגיה » תואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ואסונות » החוג לשירותי אנוש » תואר ראשון בכלכלה » תארים מתקדמים בחוג לכלכלה » החוג להיסטוריה של המזרח התיכון » החוג להיסטוריה כללית » החוג ללימודי ארץ ישראל » תואר שני בלימודי ארץ ישראל » תואר שני בביה"ס להיסטוריה » החוג לתולדות ישראל » תואר שני ושלישי בחוג לתולדות ישראל » החוג למקרא » תואר שני במקרא » תואר שני בחוג ללימודי אסיה » תואר שני בחוג לפילוסופיה » החוג ללשון העברית » תואר שני ושלישי בחוג ללשון העברית » החוג לספרות עברית והשוואתית » תואר שני בספרות עברית והשוואתית » החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה ולימודי סביבה » תואר שני במדעי המדינה - התמחות בדמוקרטיה » החוג לפילוסופיה » בית הספר לניהול » תואר מוסמך במנהל ומדיניות ציבורית » קורס הכשרה לקצונה בצי הסוחר הישראלי » החוג להפרעות בתקשורת » תואר ראשון בתקשורת » תואר שני בחוג לתקשורת » הפקולטה למשפטים » לימודי תעודה במוזיאולוגיה » החוג ללימודי מוסיקה » החוג לאמנות יצירה » תואר שני בחוג לאומנות יצירה » החוג לתולדות האומנות » תואר שני בחוג לתולדות האומנות » תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות » B.A בתיאטרון בהתמחות ליצנות רפואית » החוג לתיאטרון » B.A רב תחומי בשילוב רישיון טיס אזרחי » אופקים התוכנית למצטיינים » החוג לניהול משאבי טבע וסביבה » תואר שני בהתפתחות הילד » החוג לריפוי בעיסוק » תואר שני בחוג לריפוי בעיסוק » החוג לפיזיותרפיה » ביה"ס לבריאות הציבור » תואר ראשון בחוג לסיעוד » תואר שני בחוג לסיעוד » החוג ללימודי זיקנה-גרונטולוגיה » תואר שני בחוג לבריאות נפש קהילתית » הפקולטה למדעי הרווחה » תואר שני בהפרעות בתקשורת » תואר ראשון (B.Sc) בביולוגיה » תואר ראשון (.B.Sc) להוראת הביולוגיה » תואר שני בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » תואר שני בחוג לנוירוביולוגיה ואתולוגיה » תואר שני בחוג לסטטיסטיקה » תואר ראשון במתמטיקה » תואר שני במתמטיקה » תואר שני ושלישי בחוג לציוויליזציה ימית » החוג למתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב » החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית » החוג לסטטיסטיקה

אוניברסיטת חיפה: החוג לפיזיותרפיה

הפיזיותרפיה הוא מקצוע בריאות המתמחה ביכולת התנועה של האדם ובהשלכות יכולת זו על תפקודו. הפיזיותרפיסט שותף בעבודתו למאמצים ולאתגרים של צוות רב מקצועי, אך יחד עם זאת עבודתו מאופיינת בעצמאות ובאחריות מקצועית אישית רבה.

מיומנויות הטיפול של הפיזיותרפיסט מגוונות וכוללות בין היתר טכניקות טיפוליות ידניות, תרגילים רפואיים. שימוש במכשור חשמלי וטכנולוגי ועוד. על מנת ליישם התערבות מקצועית בתחום זה על הפיזיותרפיסט להיות בעל הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית וחברתית תוך רצון ונכונות לעזור לזולת.

תנאי קבלה:
◄ עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.
גיל 20 שנה לפחות.
◄ 4 יחידות במתמטיקה לפחות.
◄ רמת "מתקדמים 1" באנגלית.
◄ ראיון אישי לפי צרכי החוג.
◄ קיימת התייחסות לסדר העדיפויות בהרשמה.
◄ ציון פסיכומטרי 680

תפקידי הפיזיותרפיסט כוללים:
◄ הערכה ואבחון של ליקויים, מוגבלויות ונכויות הקשורים למערכת התנועה והמשפיעים על התפקודים היום- יומיים.
◄ קביעת מטרות הטיפול.
◄ תכנון וביצוע תוכניות טיפול והערכת תוצאותיהן.
◄ חינוך והדרכה למניעת ליקויים, מוגבלויות ונכויות.
◄ מחקר ויעוץ בתחום הטיפול, השיקום והחינוך לבריאות.

קריירה בפיזיותרפיה:
לימודי הפיזיותרפיה פותחים בפניך קריירה מרתקת במקצוע נדרש המבטיח אתגרים רבים וסיפוק אישי רב.
הפיזיותרפיסט מטפל ומסייע לאוכלוסיות מגוונות בכל שלבי מעגל החיים מינקות ועד זקנה, הסובלים מהפרעות במערכת התנועה על רקע ליקויים במערכת השלד-שריר-עצב ובמערכת כלי הדם-לב-ריאה.
אנשי מקצוע בתחום פיזיותרפיה מועסקים במסגרות ציבוריות ופרטיות הכוללות:
◄ בתי חולים ◄ מרכזי שיקום ◄ מכונים ◄ מוסדות סיעוד ◄ חינוך ◄ ספורט ◄ ומסגרות קהילתיות שונות.

מבנה תוכנית הלימודים:
תוכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע רחב במדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות, החברה וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות טיפול.

התוכנית מאופיינת על ידי:
◄ שילוב של מדעי היסוד החברה וההתנהגות עם מקצועות הפיזיותרפיה על מנת להדגיש את הקשר והרלוונטיות של התחומים ולהכשיר את הסטודנט לחשיבה אינטגרטיבית מבוססת ראיות.
◄ שימוש בשיטות הוראה מגוונות הכוללות הוראה חזיתית, מעבדות, סדנאות, הוראה מתוקשבת דיונים בתיאורי מקרה, קבוצות לימוד קטנות לפתרון בעיות קליניות (Problem Based Learning) ותרגול בקבוצות קטנות אשר מטרתם מיומנות בלמידה עצמאית, בתקשורת, בפתרון בעיות, ובטכניקות טיפוליות.
◄ יציאה ללימודים קליניים בהנחיית מדריכים קליניים מוסמכים במחלקות הפיזיותרפיה. הלימודים הקליניים מתבצעים משלב מוקדם של תוכנית הלימודים על מנת לאפשר יישום ואינטגרציה של החומר התיאורטי הנלמד.
תוכנית הלימודים ע"פ חלוקה לשנים:
◄ שנה א’ - קורסים בסיסים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה
◄ שנה ב’ - קורסים מתקדמים בתחומים אלה במהלך השנה השנייה יחלו הסטודנטים לצאת ללימודים קלינים (סה"כ 1000 שעות לימודים קליניים)
◄ שנה ג’ + ד' - יישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.

קריירה מרתקת המבטיחה אתגרים וסיפוק אישי רב!
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: