TESTING

המרכז האקדמי כרמל - קורסים

פרופיל מוסד הלימוד
המרכז האקדמי כרמל הינו מוסד המאפשר לתלמידיו לרכוש השכלה גבוהה על פי הסטנדרטים המאופיינים באוניברסיטאות הפרטיות המובילות בעולם.

תוכניות הלימודים במרכז האקדמי כרמל נבנו מתוך מטרה להכשיר את הסטודנטים לקריירה משגשגת בתחום העיסוק הרלוונטי. הן עדכניות ומעשיות ומאפשרות לסטודנט לרכוש כלי עבודה ניהוליים במסגרת ההכשרה האקדמית. מתכונות הלימודים מותאמות לצורכיהם המגוונים של הסטודנטים.

סגל המרצים נבחר בקפידה ומשלב מוניטין אקדמי רב שנים עם נסיון מעשי מרשים. התמיכה של הסגל האקדמי תאפשר לסטודנט לפתח את יכולותיו האינטלקטואליות ולרכוש מיומנויות אקדמיות.במרכז האקדמי כרמל מסלולי לימוד לתואר ראשון בתחומים:שיווק ופרסום Ι משאבי אנוש Ι מימון ובנקאות ι ראיית חשבון Ι ניהול תיירות

תוכניות הלימוד פורשות בפני הסטודנט את אבני היסוד של הניהול העסקי. מתכונת הלימודים דוגלת בתוכניות יישומיות המציגות את המודלים והתיאוריות המתקדמים ביותר מחד, ואת אופן יישומם בסביבה הארגונית מאידך, מהווה בסיס לקידום ופיתוח קריירה ניהולית.
LL.B במשפטים -

תוכנית הלימודי לתואר ראשון במשפטים מקנה לסטודנטים מיומנויות מקצועיות עם השכלה משפטית-אקדמית רחבה. תוכנית הלימודים תפתח בסטודנט חשיבה משפטית עצמאית, שיקול דעת רציונאלי, יכולת להעריך סיכויים, לבחור ולהחליט.B.A במנהל ציבורי -

התוכנית תחשוף את הסטודנטים למערכות המנהל הציבורי, תקנה כלים יישומיים בתחומי הניהול, ההתנהגות הארגונית והמשפט ותכשיר עתודה ניהולית למגזר הציבורי.B.A בכלכלה -

התוכנית תקנה לסטודנטים כלים לניתוח ופתרון מידע בעיות בתחום הכלכלה, ותאפשר לבוגריה להשתלב בשוק העבודה בתפקידי מפתח בתחום.המרכז האקדמי כרמל רואה בסטודנט את מוקד העשייה ושואף להביא את הסטודנט למיצוי היכולות הטמונים בו, על ידי בניית תוכניות לימוד איכותיות, גיוס סגל אקדמי מן השורה הראשונה הדוגל באינטרקציה עם הסטודנטים ותוכניות סיוע ותגבור אקדמי, תנאי לימוד ברמה הגבוהה ביותר ומתן שירות אישי וטיפול בבעיות מנהליות של הסטודנט.


קרא עוד
מכינה, בגרויות

מסלולי המרכז האקדמי כרמל בתחום מכינה, בגרויות

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של המרכז האקדמי כרמל בתחום מכינה, בגרויות

מדעי החברה והרוח
תתי תחומים: כלכלה ומנהל עסקים

מסלולי המרכז האקדמי כרמל בתחום מדעי החברה והרוח

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של המרכז האקדמי כרמל בתחום מדעי החברה והרוח

כלכלה ומנהל עסקים
מנהל עסקים
תתי תחומים: תואר ראשון

מסלולי המרכז האקדמי כרמל בתחום מנהל עסקים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של המרכז האקדמי כרמל בתחום מנהל עסקים

תואר ראשון
משפטים, גישור

מסלולי המרכז האקדמי כרמל בתחום משפטים, גישור

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של המרכז האקדמי כרמל בתחום משפטים, גישור

ניהול, בכירים
תתי תחומים: תואר ראשון

מסלולי המרכז האקדמי כרמל בתחום ניהול, בכירים

כאן תמצאו את מסלולי הלימוד של המרכז האקדמי כרמל בתחום ניהול, בכירים

תואר ראשון