TESTING

המרכז האקדמי כרמל: .B.A תואר ראשון בכלכלה

המרכז האקדמי כרמל הינו מוסד המאפשר לתלמידיו לרכוש השכלה גבוהה על פי הסטנדרטים המאופיינים באוניברסיטאות הפרטיות המובילות בעולם.

תוכניות הלימודים במרכז האקדמי כרמל נבנו מתוך מטרה להכשיר את הסטודנטים לקריירה משגשגת בתחום העיסוק הרלוונטי. הן עדכניות ומעשיות ומאפשרות לסטודנט לרכוש כלי עבודה ניהוליים במסגרת ההכשרה האקדמית. מתכונות הלימודים מותאמות לצורכיהם המגוונים של הסטודנטים.

סגל המרצים נבחר בקפידה ומשלב מוניטין אקדמי רב שנים עם נסיון מעשי מרשים. התמיכה של הסגל האקדמי תאפשר לסטודנט לפתח את יכולותיו האינטלקטואליות ולרכוש מיומנויות אקדמיות.להלן פרטים אודות לימודי תואר ראשון B.A בכלכלה:

מקצוע כלכלה עוסק בעיקרו בשיטות הקצאה של מקורות מוגבלים בין שימושים שונים שבאופן טבעי מתחרים ביניהם. התוכנית בכלכלה אמורה לסייע במציאת דרכים יעילות להקצאתם של המקורות המוגבלים בהתחשב במבני או בצרכי המשק ובתמורות שחלו לאחרונה בכלכלה העולמית. התוכנית אמורה להעניק לבוגרים כישורים שנדרשים במילוי תפקידי מפתח בתחומים שונים בשוק העבודה, במערכת הפיננסית, בסקטור הציבורי והפרטי.

בין נושאי הלימוד: יישומי מחשב, יסודות הכלכלה, מיקרו כלכלה, מתמטיקה, מבוא להסתברות, יסודות החשבונאות, מקרו כלכלה ועוד. :אודות המסלול


* סגל ההוראה פירוט חלקי: פרופ' מיכאל לנדסברג - ראש החוג, ד"ר אבנר אחיטוב, ד"ר אלכס קופרמן, ד"ר מיכל קולן, ד"ר אפרים מדינה, ד"ר חיה גרוס, רו"ח יעקב שקולניק, מר מתי אלפר, גב' איריס גביש.

* פתיחת כיתה מותנית במספר מתקבלים מינימלי.

* המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התוכנית. הענקת התואר מותנית באישור המועצה.

* התוכנית כפופה לשינויים. :הערות ומידע נוסףתנאי קבלה: זכאות לתעודת בגרות בממוצע משוקלל של 85 לפחות , ובתנאי שהציון בבגרות במתמטיקה הינו על פי הפירוט הבא: 3 יח"ל – 85 לפחות, 4 יח"ל- 75 לפחות, 5 יח"ל – 65 לפחות. מועמדים אשר הישגיהם בבגרות במתמטיקה מתחת לדרישות הללו, יידרשו ללמוד ולעבור בהצלחה מכינה במתמטיקה בציון 80 לפחות, טרם תחילת הלימודים. - ציון בגרות באנגלית של 4 יח"ל בממוצע 70 לפחות או 5 יח"ל בממוצע 60 לפחות, או מעבר מבחן אמ"יר בציון 185. כל המועמדים יעברו מבחן סיווג באנגלית - מועמדים שמדו בבתי ספר תיכוניים בשפת הוראה שאינה עברית יחוייבו לעבור מבחן יע"ל בציון של לפחות 115.
- מועמד מעל גיל 30 שאינו בעל תעודת בגרות יחוייב ללמוד בתוכנית ההכנה ללימודים אקדמיים (מכינה לבני 30 +)
- מסלול בוקר - תוכנית הלימודים נפרשת על פני 3 שנים אקדמיות, 7 סמסטרים. לימודי הבוקר מתחילים בשעה 8:30
- מסלול ערב - תוכנית הלימודים נפרשת על פני 3 שנים אקדמיות, 7 סמסטרים. לימודי הערב יתקיימו בין השעות 22:00 - 17:00.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: