TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מסלולי לימוד: 17

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך לטכנולוגהי ולאמנויות: מסלולי הלימוד לתואר שני M.Ed

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
מסלולי הלימוד לתואר שני M.Ed


מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות, מציעה מגוון רב של תכניות לימודים בתחומים שונים ומגוונים. הדגש במכללה הוא על התנסויות ויישום החומר באופן מעשי המלווה בהדרכה והכוונה של מיטב המרצים הבכירים והמקצועיים כל אחד בתחומו. מכללת סמינר הקיבוצים, מציעה מסלולי לימוד רבים ומגוונים ללימודי תואר שני M.Ed, שבסופם יוענקו לתלמידים, תעודת תואר ותעודת הוראה, שיתרמו רבות לעולמו האישי והמקצועי של התלמיד ויכשירו אותו להשתלב בתפקידים בכירים בעולם הממשי.

בנוסף, מציעה מכללת סמינר הקיבוצים:

*אפשרויות תעסוקה מגוונות, בהן יוכלו בוגרי התכנית להשתלב בתפקידי מפתח בכירים ומעניינים בתחום החינוך ותחומים אחרים נוספים.

*מתן מלגות לסטודנטים בעלי הישגים מצטיינים.

*קבלת היכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה, אשר מכירה בה כתכנית לימודים אקדמית מוכרת.

פירוט אודות חלק מתכניות הלימוד הנלמדות ללימודי תואר שני M.Ed במכללת סמינר הקיבוצים:

*לימודי אוריינות חזותית בחינוך- תכנית ללימודי תואר שני באוריינות חזותית, מקנים חשיבה שונה ויצירתית, מעין דרך נוספת להסתכל על אמצעים ויזואליים ולהתנסות במיומנויות ופרקטיקות יישומיות ע"י שילוב של לימודים תיאורטיים יחד עם התנסות מעשית בתחום. במהלך תכנית הלימודים, כחלק מההתנסות המעשית, יוכלו הסטודנטים להתנסות בשלושה תחומי לימוד:

- לימודים בחינוך כללי ופיתוח ההוראה-תכנית לימודים המציעה נושאי לימוד כמו: עיצוב סביבה לימודית, תיאוריות וביקורות שונות בתחום ההוראה והחינוך ועוד.

-לימודי אוריינות חזותית הכוללים היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים-תכנית לימודים הכוללת נושאי לימוד כגון: תרבות דיגיטאלית, המחשה ע"י תקשורת חזותית, קולנוע ועוד.

- לימודי אוריינות חזותית עם דגש בפן המחקרי והיצירתי- תכנית לימודים הכוללת תחומי לימוד בעלי ערך חוויתי וערכי, היוצרים תחושת לימודים נעימה יותר.

תנאי הקבלה הנדרשים לתכנית הלימודים באוריינות חזותית בחינוך

*מועמדים בעלי רקע מקצועי במוסדות חינוך שונים בתחומים: הוראה וחינוך בתחומי יצירה החזותי, הדרכה בפעילויות יצירתיות וניסיון מיומן של שלוש שנים ומעלה.

*מועמדים שסיימו תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 לפחות ובעלי תעודת הוראה.

*על המועמדים לעבור ראיון קבלה אישי.


*לימודי M.ed בטכנולוגיה בחינוך- תכנית הלימודים מכשירה את התלמידים להוראה בתחומי הטכנולוגיה השונים, אמצעים טכנולוגיים, שיטות חדשניות במסגרת מוסדות החינוך, מענה לצרכיהם של מערכות החינוך למטרת פיתוח וחשיבה טכנולוגית מתקדמות ועוד. תכנית הלימודים משלבת בין ידע תיאורטי נרחב, לבין כלים יישומיים ותורמת רבות לבוגרי התכנית, שבסופה תסייע להם להשתלב במערכות החינוך השונות, ולהתמקצע בהיבטים טכנולוגיים חינוכיים.

תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי M.ed בטכנולוגיה בחינוך:

*מועמדים בעלי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 לפחות ובעלי רמת פטור באנגלית.

*מועמדים בעלי ידע בתחומי טכנולוגיות מידע, תקשוב וכד'.

*מועמדים בעלי תעודת הוראה ובעלי מקצוע וניסיון של מינימום שלוש שנים בתחומי ההוראה, הדרכה וחינוך.

*על המועמדים יהיה לעבור ראיון קבלה אישי.


*לימודי ניהול וארגון מערכות חינוך- תכנית לימודים זו, שמה דגש מרכזי בניהול מערכת חינוכית הכוללות, יוזמה אישית, לקיחת אחריות אישית ותכונות הנהגה וניהול נוספות שרלוונטיות למוסדות ומערכות חינוך בישראל. תכניות הלימוד ללימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך, מלמדת ומציעה מגוון נרחב של נושאים שעוזרים להכיר טוב יותר את מערכות החינוך בארץ, היבטים שונים, ערכים ותרבות. במהלך תכנית הלימודים , יוכלו הסטודנטים להתנסות בארבעה תחומי לימוד:

-ניהול ופיתוח ארגוני- תכנית לימודים המציעה תכני לימוד שונים כגון: התנהגות ארגונית, שיווק, מערכות מידע ועוד...

-מנהיגות חינוכית- תכני הלימוד המוצעים בתחום זה, כוללים נושאים כמו: סוגי מנהיגים, תכונות של אנשי ומנהלי ארגון ועוד...

-לימודים מתודולוגיים – תכנית לימודים הכוללת נושאי לימוד מחקריים ומדעיים.

-מדיניות חינוך- תכנית לימודים הכוללת נושאים בתחומים: פוליטיים, חברתיים, היסטוריים ועוד.

תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך:

*מועמדים בעלי תעודת תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 85 לפחות ותעודת הוראה.

*מועמדים בעלי רקע מקצועי בתחומים: חינוך והוראה, אנשי הוראה בכירים בעלי ניסיון מעשי של מינימום 5 שנים בתחום ההוראה או מוסד חינוכי אחר.

*המועמדים יידרשו לעבור ראיון קבלה אישי לאחר הרשמתם לתכנית הלימודים.

*לימודי הוראה במדעי הרוח בגישה רב תחומית- תכנית לימודים זו, מלמדת בהרחבה אודות פרספקטיבות וקווי מחשבה שונים הנובעים מריבוי דעות המוני ופלורליסטי בעולם. במהלך תכנית הלימודים, ייחשפו התלמידים לתחומי עניין מעניינים בנושאים מגוונים:

- תחומי לימוד בנושאי מדעי הרוח הכוללים ידע בהיסטוריב, מקרא, פילוסופיה, לשון ועוד.

-תחומי לימוד בנושאי חינוך, הכוללים קורסים שונים בפילוסופיה, סוציולוגיה, קורסי מחקר מתודולוגיים, מדע בחינוך וכד'.

תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי הוראה במדעי הרוח בגישה רב תחומית:

*אנשי מקצוע בתחום החינוך בעלי תעודת תואר ראשון באחד ממקצועות מדעי הרוח: פילוסופיה, ספרות, היסטוריה, מקרא, עברית וכד'. עם ממוצע ציונים של80 לפחות וניסיון מקצועי של 3 שנים ומעלה בחינוך.

*מועמדים בעלי תעודת הוראה וידע בלשון ועברית.

*מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני ב"אופק חדש", יקבלו תוספת שכר והכרה של נקודות זכות.

*מועמדים בעלי תואר ראשון בתחום אחר של מדעי הרוח, יצטרכו לעבור קורסי השלמה בציון של 80 לפחות.

*מלגות לימודים יינתנו למועמדים בעלי הישגים מצטיינים.

*לימודי M.Ed בחינוך מתמטי במוסדות חינוך יסודיים- תכנית לימודים מכשירה את הסטודנטים לרכישת ידע נוסף ומיומנויות למידה, המקנות ידע נרחב ידע נרחב ומעמיק בהוראה מתמטית בבתי ספר יסודיים והתמודדויות עם בעיות מתמטיות שונות, גישות מחקר, סוגיות שונות של מורכבויות לוגיות, חשיבה מתמטית ועוד.
במהלך תכנית הלימודים,יוכלו הסטודנטים להתנסות בשלושה תחומי לימוד:

-לימודים מתמטיים למורי בית הספר יסודי- תכנית לימודים המציעה נושאי לימוד שונים ומגוונים, שמטרתם העיקרית הינה להעמיק את הידע במתמטיקה ולהכיר למורים שיטות לימוד מתמטיות חדישות ואיכותיות ועוד.

-הוראה מתמטית הנלמדת בהרחבה- בתחום זה, ילמדו המורים לבצע ולהבין מחקרים שונים, הקשורים לתחום ההוראה המתמטית בארץ ובחו"ל וילמדו בהרחבה היבטים שונים כמו קוגניציה והתפתחות של ילדים ועוד.

-הרחבת השכלה בתחום החינוך וההוראה והרחבה מתודולוגית- המורים ילמדו נושאי לימוד שונים מתחומי החינוך באופן נרחב ומעמיק יחד עם שילובן של שיטות לימוד מתודולוגיות.

תנאי הקבלה הנדרשים לתכנית הלימודים להוראה בהוראה מתמטית בבתי ספר יסודיים:

*מועמדים שסיימו תעודת הוראה ותעודת תואר ראשון במקצועות המתמטיקה או הוראה מתמטית עם ציון של 80 לפחות.

*מועמדים בעלי רקע מקצועי וניסיון של למעלה מ-3 שנים בתחום ההוראה.

*לימודי M.ed בחינוך סביבתי- תכנית לימודים זו, תתאים בעיקר למועמדים בעלי רקע מקצועי בתחום החינוך בעלי ערך רגשי וחשיבות רבה להעביר את נושא החינוך הסביבתי לשכבות האוכלוסייה השונות ובניהם שכבת האוכלוסייה הצעירה של ימינו. בוגרי תכנית הלימודים, יוכלו בסיום התכנית להשתלב במוסדות חינוך שונים וארגוני סביבה נוספים ולהוציא את מטרותיהם היישומיות לפועל. תכנית הלימודים לחינוך סביבתי מציעה שלושה נושאים עיקריים שסביבם מושתתת תכנית הלימודים.

פירוט אודות תחומי היסוד של לימודי חינוך סביבתי לתואר שני M.Ed:

-תחום אקדמי- תחום לימודים זה, משלב בתוכו מגוון של נושאים הרלוונטיים לתקופתנו הנוגעים לדרכי חינוך סביבתיים, מקורות שונים שיתרמו לידע בנושאים אלו ומעורבות בפרויקטים מחקריים אודות הדילמות והבעיות שנעות סביב העניין הסביבתי.

-תחום חברתי פעיל – תחום לימודים זה מתאים בעיקר לכל מי שמעורב בסוגיות
סביבתיות שונות, כל מי שלוקח אחריות ועושה צעד נוסף קדימה בכדי ליזום שינויים בדרכי חינוך סביבתיים במוסדות החינוך ועוד.

-תחום נוכחי-תחום לימודים זה, משלב בין נושאים סביבתיים המעלים מחלוקות שונות שעולות וקשה למצוא להן פתרונות. הסטודנטים לומדים להסתכל על סוגיות סביבתיות ואקולוגיות בפרספקטיבות שונות וייחודיות הבאות לידי ביטוי במורכבויות החינוך הסביבתי.

תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי תואר שני M.Ed בחינוך סביבתי:

*אנשי מקצוע בתחום החינוך בעלי תעודת תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 לפחות.

*מועמדים בעלי תעודת הוראה ורקע מקצועי של לפחות שלוש שנים בתחום ההוראה.

*מועמדים בעלי תואר ראשון במקצוע אחר,יידרשו להשלים קורסים במדעי הטבע ולסיים את לימודי ההשלמה בציון הגבוה מ-80.

*על המועמדים יהיה לעבור ראיון קבלה אישי.

*מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני ב"אופק חדש", יקבלו תוספת שכר ולהכרה של נקודות זכות.

* לימודי הסמכה בהוראה M.Teach- תכנית לימודים זו, מעניקה לבוגריה שתי תעודות: תעודת תואר שני בהוראה ותעודת הוראה במוסדות החינוך העל יסודי עם התמחות באחד מהמקצועות שמעניינים כל אחד שלמד בלימודי תואר ראשון. התלמידים ירחיבו את השכלתם ויתמחו באחד מתוך מגוון המקצועות: אזרחות, מקרא, ביולוגיה, מחשבים, אמנות, תקשורת, תיאטרון, ניהול עסקי ומקצועות רבים נוספים.
התלמידים ירכשו השכלה רבה בהיבטים פדגוגיים וישלבו התנסות פרקטית עם אנשי מקצוע בתחום שיכוונו אותם להמשך הדרך.

תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי מוסמך בהוראה M.Teac:

*אנשי מקצוע בתחום החינוך בעלי תעודת תואר ראשון במקצועות ההוראה הזהים למקצועות ההוראה הנלמדים במוסדות החינוך העל יסודי עם ממוצע ציונים של 80 ומעלה, או צבירה של עשרים ושש ש"ש במקצועות ההוראה, הזהים למקצועות הנלמדים במוסדות חינוך העל יסודי.

*ראיון קבלה אישי.לקבלת פרטים נוספים אודות כל מסלולי הלימוד לתואר שני M.Ed., בסמינר הקיבוצים (המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות בת"א), נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו אל מוסד הלימודים.