TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מסלולי לימוד: 17

סמינר הקיבוצים- המכלללה לטכנולוגיה ולאמנויות- לימודי Teach .M בניהול עסקי- תואר שני בחינוך

סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
לימודי M. Teach בניהול עסקי – תואר שני בחינוך


מכללת סמינר הקיבוצים, מציעה תחומי לימוד מתקדמים במקצועות רבים ומגוונים ובניהם תואר שני בחינוך, עם דגש על הוראה למוסדות חינוך העל יסודיים בניהול עסקי . לימודים אלו כוללים תכניות לימודים יישומיות המעניקות כלים עדכניים ופרקטיים שיסייעו להשתלב בתחום.

בנוסף, מעניקה תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים:

*תוענק לבוגרי תכנית הלימודים, תעודת תואר שני מוסמך בהוראה בניהול עסקי ותעודת הוראה בניהול עסקי למוסדות חינוך העל יסודיים.

*תכנית לימודים נוחה הנלמדת כשנתיים.

*הסטודנטים יוכלו להתנסות פרקטית בפעילויות שונות בבתי הספר השונים, כחלק מתכנית הלימודים ולצבור ניסיון בנושאים הרלוונטיים.


פירוט אודות תכניות הלימודים בלימוד ניהול עסקי בבתי ספר העל יסודיים:


*תכנית לימודים אינטנסיבית הכוללת נושאים בתחום החינוך כמו:

-פסיכולוגיה

-סוציולוגיה

-מחשבים

-וקורסים תיאורטיים נוספים...


*לימודים הכוללים התנסות המעניקה פרקטיקה מעשית ויישומה בפועל, בשיתוף פעולה עם המרכז הפדגוגי. תכנית הלימודים כוללת הגשה של עבודה מסכמת של כל תכני הלימוד, שנלמדו במהלך תכנית הלימודים.

*תכנית הלימודים לתואר שני אינה כוללת תזה מחקרית.

תנאי הקבלה הנדרשים הם:

*מועמדים שסיימו לימודי תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 ומעלה באחד מן התחומים: ניהול, מערכות מידע, כלכלה, שיווק, חשבונאות, מנהל עסקים.

*מועמדים בעלי השקפת עולם חיובית אודות הוראת הניהול עסקי במוסדות החינוך העל יסודיים.

*על המועמדים לעבור ראיון קבלה אישי.לקבלת פרטים נוספים אודות לימודי Teach. M בניהול עסקי- תואר שני בחינוך בסמינר הקיבוצים (המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות בת"א), נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו אל מוסד הלימודים.