TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מסלולי לימוד: 17

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות: לימודי תואר ראשון להכשרה בהוראה במוסדות הלימוד היסודיים

סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
לימודי תואר ראשון להכשרה בהוראה במוסדות הלימוד היסודיים


מכללת סמינר הקיבוצים, מציעה תחומי לימוד מתקדמים במקצועות רבים ונרחבים ובניהם: לימודי תואר ראשון לכשרה בהוראה במוסדות החינוך היסודיים, המעניקים בסיומה תעודת הוראה ותעודת תואר ראשון B.ED. בראש התכנית עומד מר יוסי איתן, הוא ושאר צוות הסגל מכוונים את הסטודנטים בכל הקשור לתכנית הלימודים ומעניקים להם את הכלים המקסימאליים, בכדי שירכשו ניסיון מעשי וידע תיאורטי נרחב. המקצוע מעניק סיפוק רב של עזרה והכוונה לילדים הזקוקים לכך והעברת תכני הלימוד בצורה הטובה ביותר.

בנוסף, מעניקה תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים:

*לימודים נוחים הנלמדים במשך ארבע שנים ומתפרסים על פני שלוש פעמים בשבוע.

*מועמדים שעומדים בהצלחה בתנאי הקבלה ובעלי רקע וניסיון מקצועי בתחום ההוראה, יהיו זכאים למלגות לימודים.

*שילוב של לימודים תיאורטיים עם פרקטיקה מעשית החל מהשנה הראשונה של שנת הלימודים, במוסדות החינוך היסודיים.

*אפשרויות להשתלב בתום תכנית הלימודים בתפקידים רבים בתחום ההוראה ואפשריות להמשך לימודים לתארים מתקדמים.

תכנית לימודי תואר ראשון בהוראה בבתי הספר היסודיים, מציעה מסלולי לימוד הקשורים לתחום ולתפקידו של המורה ובנוסף, מציעה תכנית הלימודים, בחירה של מסלול התמחות מתוך ארבעה תחומי התמחויות המוצעים לסטודנט.


פירוט אודות תכניות הלימודים בתחום ההוראה ותפקיד המורה בתור מחנך:

*חינוך למטרת שלום, צדק חברתי וסביבתי- תכני הלימוד יעסקו בעיקר בכל הקשור לפעילות הצדק החברתי במוסדות החינוך ובקהילות, ילמדו אודות יסודות המערכת הפדגוגית ועוד.

*חינוך יצירתי-תכני הלימוד של תכנית לימודים זו יעסקו בחינוך יצירתי ופיתוח מיומנויות יצירתיות אצל הילד ומפתח אצלו את הכמיהה ללמוד עוד נושאים שונים ומגוונים.

*מנהיגות ויזמות חינוכית- לימוד אודות חינוך והאפשרות להשפיע וליזום מבחינה חינוכית וחברתית.

*אנתרופוסופיה וחינוך ולדורף- תכנית הלימודים פועלת יחד עם המרכז להכשרת ולדורף. השיטה טוענת שהבנת הרוח והבריאה נובעת ראשית מפנימיותו של האדם. שיטת החינוך מאמינה בחינוך יצירתי והבנתי של הילד ע"פ שלבי ההתפתחות השונים בחייו ושימת דגש על פיתוח הדמיון והיצירה שלו. בסיום התכנית תוענק לסטודנט תעודת בוגר בשיטת חינוך ולדורף.


פירוט אודות מסלולי ההתמחויות מהם ניתנת האפשרות לבחור בהתמחות:

*מדעים- כוללים פעילויות שטח יישומיות המשלבות לימודי מעבדה, פעילויות סביבה וטבע, ביקורי מוזיאונים ועוד.

*מקרא ותרבות ישראל- לימודי תרבות ויסודות המקרא, פילוסופיה עם שורשים יהודיים עתיקים, קבלה ועוד.

*ספרות- ניתוח שירים וסיפורים, הכרה של יצירות ספרותיות מכל העולם ועוד.

*מתמטיקה- שיטות לימוד שונות בתחום המתמטיקה, חשיבה לוגית ועוד.


תנאי הקבלה הנדרשים הם:

*מועמדים הזכאים לתעודת בגרות מלאה.


לקבלת פרטים נוספים אודות לימודי ,תואר ראשון להכשרה בהוראה בבתי הספר היסודיים בסמינר הקיבוצים (המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות בת"א), נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו אל מוסד הלימודים.