TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מסלולי לימוד: 17

סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות: לימודי חינוך סביבתי לתואר שני M.Ed

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות: לימודי חינוך סביבתי לתואר שני M.Ed

מכללת סמינר הקיבוצים, מציעה למועמדים תכניות לימודים מעניינות ומגוונות לתארים מתקדמים ובניהן לימודי חינוך סביבתי לתואר שני M.Ed.
ראש התכנית הוא הפרופ' עמוס דרייפוס יחד עם רכזת התכנית ד"ר איילת שוסטר וצוות הסגל המקצועי והמיומן בתחומו שמנחה ומדריך עד להבנה מלאה של פני הדברים אודות חינוך סביבתי. מסלול לימודים זה, מתאים למועמדים בעלי רקע מקצועי בתחום החינוך בעלי ערך רגשי וחשיבות רבה להעביר את נושא החינוך הסביבתי לשכבות האוכלוסייה השונות ובניהם שכבת האוכלוסייה הצעירה של ימינו.
בוגרי תכנית הלימודים, יוכלו בסיום התכנית להשתלב במוסדות חינוך שונים וארגוני סביבה נוספים ולהוציא את מטרותיהם היישומיות לפועל.
תכנית הלימודים לחינוך סביבתי מציעה שלושה נושאים עיקריים שסביבם מושתתת תכנית הלימודים.

פירוט אודות תחומי היסוד של לימודי חינוך סביבתי לתואר שני M.Ed:

*תחום אקדמי- תחום לימודים זה, משלב בתוכו מגוון של נושאים הרלוונטיים לתקופתנו הנוגעים לדרכי חינוך סביבתיים, מקורות שונים שיתרמו לידע בנושאים אלו ומעורבות בפרויקטים מחקריים אודות הדילמות והבעיות שנעות סביב העניין הסביבתי.

*תחום חברתי- פעיל – תחום לימודים זה מתאים בעיקר לכל מי שמעורב בסוגיות סביבתיות שונות, כל מי שלוקח אחריות ועושה צעד נוסף קדימה בכדי ליזום שינויים בדרכי חינוך סביבתיים במוסדות החינוך ועוד.

*תחום נוכחי- תחום לימודים זה, משלב בין נושאים סביבתיים המעלים מחלוקות שונות שעולות ובעלות מורבויות שונות. הסטודנטים לומדים להסתכל על סוגיות סביבתיות ואקולוגיות בפרספקטיבות שונות וייחודיות הבאות לידי ביטוי במורכבויות החינוך הסביבתי.

תנאי הקבלה הנדרשים ללימודי תואר שני M.Ed בחינוך סביבתי:

*אנשי מקצוע בתחום החינוך בעלי תעודת תואר ראשון עם ממוצע ציונים של 80 לפחות.

*מועמדים בעלי תעודת הוראה ורקע מקצועי של לפחות שלוש שנים בתחום ההוראה.

*מועמדים בעלי תואר ראשון במקצוע אחר, יידרשו להשלים קורסים במדעי הטבע ולסיים את לימודי ההשלמה בציון הגבוה מ-80.

*על המועמדים יהיה לעבור ראיון קבלה אישי.

*מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני ב"אופק חדש", יקבלו תוספת שכר והכרה של נקודות זכות.


לקבלת פרטים נוספים אודות לימודי חינוך סביבתי לתואר שני M.Ed בסמינר הקיבוצים (המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות בת"א), נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו אל מוסד הלימודים.