TESTING
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מכללת סמינר הקיבוצים- חינוך, טכנולוגיה ואמנויות
מסלולי לימוד: 17

סמינר הקיבוצים- המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות: תכנית התמחות בהוראה- חינוך לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום במוסדות חינוך יסודי

סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
תכנית התמחות בהוראה – חינוך לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום במוסדות חינוך יסודי


מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך, טכנולוגיה ואמנות, מציעה מגוון נרחב של תכניות לימודים בתחומים שונים ומגוונים. הדגש במכללה הוא על התנסויות ויישום החומר באופן מעשי המלווה בהדרכה והכוונה של מיטב המרצים הבכירים והמקצועיים כל אחד בתחומו. אחת מבין תכניות הלימוד הייחודיות שמציעה המכללה היא, תכנית התמחות בהוראה –חינוך לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום בבתי הספר היסודיים. תכנית הלימודים מעניקה 4 תעודות בסיום תכנית הלימודים ומיועדת בעיקר למועמדים בעלי ערכים חברתיים, שמעוניינים לנסות לשנות ולהשפיע על החברה ע"י היבטים חינוכיים. כל מי שבעל רקע מקצועי וניסיון בפעילויות חברתיות, מדריכים במסגרות הוראה שונות, כל מי שמעוניין לשנות את דרכי החינוך של ילדיו ובכלל.

בנוסף, מציעה מכללת סמינר הקיבוצים:

*תכנית לימודים גמישה של פעמיים בשבוע ופעם נוספת בה ירכשו התלמידים פרקטיקה מעשית במוסדות חינוך ובמוסדות לשינוי חברתי.

*תכניות הלימודים במכללה מוכרות עי המועצה להשכלה גבוהה ותחת ומאושרות ע"י משרד החינוך.

*תכנית הלימודים תעניק לבוגרי התכנית 4 תעודות: תעודת גישור, תעודת תואר ראשון B.Ed בחינוך, תעודת התמחות בארגונים ושינויים חברתיים ותעודת הוראה.

*בשנה הרביעית, יוכלו הסטודנטים להתנסות פעם בשבוע בעבודה מעשית בתשלום שתקנה ניסיון רב ומיומנויות למידה נוספות בתחום.

פירוט אודות תכנית הלימודים לחינוך לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום במוסדות החינוך חינוך יסודי :

סטודנטים במסלול זה, ילמדו קורסים שונים ומגוונים הקשורים לעניין הצדק החברתי, חשיבות סביבתית וערכי שלום. נושאי הלימוד יעסקו בשכבות אוכלוסיה הנמצאות בצידי החברה. התלמידים ילמדו לחשוב "אחרת", ילמדו איך ליצור שינויים חברתיים וליזום רעיונות בתחומי החינוך, החברה והסביבה. יתנסו בפרויקטים שונים בעלי ערך קבוצתי, אישי ופדגוגי, שמטרתם ליצור שינוי ותודעה חברתיים.

פירוט אודות נושאי הלימוד של תכנית הלימודים:

במהלך תכנית הלימודים, ייחשפו התלמידים לקורסים שונים בנושאים:

*פתרון וגישור קונפליקטים

*כלכלה וחינוך חברתיים

*אודות זכויות האדם

*מגדר ושוויון בין המינים

*ועוד...

תנאי הקבלה הנדרשים לתכנית הלימודים המיוחדת למצטיינים:

*מועמדים בעלי ציון משולב של בגרות ופסיכומטרי של 525 לפחות.

*מועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה עם ממוצע ציונים של 92 ומעלה.

*מועמדים עם ציון פסיכומטרי של 525 ומעלה.

*על המועמדים לעבור ראיון קבלה אישי.


לקבלת פרטים נוספים אודות תכנית ההתמחות בחינוך לצדק חברתי, סביבתי וחינוך לשלום במוסדות חינוך יסודי , בסמינר הקיבוצים (המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות בת"א), נא השאר/י את פרטייך, ללא שום עלות כספית ופרטייך יועברו אל מוסד הלימודים.