TESTING

מכללת פאר: קורס הנהלת חשבונות סוג 1 + 2 וסוג 3

אודות קורס הנהלת חשבונות סוג 1 + 2 וסוג 3:

עם התפתחות הכלכלה נוצר מצב שהדרישה במשק למנהלי חשבונות הולכת וגוברת. הצצה בעיתונים מראה שהנהלת חשבונות נמצאת בין המקצועות המבוקשים ביותר. ביחוד ישנה דרישה לנשים עם ידע בהנה"ח. עודף הביקוש על ההיצע מביא לידי כך שהשכר של מנהלי החשבונות הוא מהגבוהים במשק.

מטרת הקורס:
הכנה לבחינות ההסמכה של משרד העבודה ,כולל קורס עיוני וקורס ממוחשב. קורסי הנה"ח נמצאים תחת פיקוח משרד העבודה והרווחה והמבחנים נערכים מטעם משרד העבודה במכללה. הקורס כולל ציוני מגן.

מכללת פאר מכינה ומגישה את התלמידים למבחני משרד העבודה ועורכת מבחנים בזמן אמת- שיטה המביאה להצלחה גבוהה בקרב התלמידים ונשירה קטנה ביותר. יעידו על כך עשרות מכתבי התלמידים שעמדו בהצלחה במיבחנים. הלימודים כוללים שתי תוכנות נפוצות :"חשבשבת" ותוכנת משכורות "מיכפל".

הנהלת חשבונות סוג 1 + 2:

משך הקורס:
קורסי בוקר מזורזים-3 פעמים בשבוע, במשך כ 4.5 חודשים. קורסי ערב אינטנסיביים-פעמיים בשבוע, במשך כ-10 חודשים. קורסים בימי שישי ,במשך כ-7 חודשים. הנהלת חשבונות סוג 3

הנהלת חשבונות סוג 3:

משך הקורס:
קורסים פעמיים בשבוע במשך כ-5 חודשים. קורסים בימי שישי פעם בשבוע במשך כ-7 חודשים תלמידי הקורס זכאים להנחה מיוחדת בקורס של גליון אלקטרוני -אקסל. לתשומת לבכם!
לימוד הנה"ח סוג 3 אינו מחייב הצלחה בבחינות של הנה"ח סוג 2.

תוכנית הלימודים:
א. הנהלת חשבונות:
נוהל עריכת דוח כספי ונספחיו.
עיסקה משותפת והצגה במאזן
מכירה במישגור (עם פרופורמה).
אשראי דוקומנטרי - הצגה במאזן.
חשבון עבודה וחשבון בניין.
חשבונות מקבילים שונים.
שותפויות.
מרכז וסניפים.
חברה בע"מ.
בסיס הצתברות ובסיס מזומנים
אגודות שיתופיות.
אגודות שאינן מסחריות עקרונות רישום תקציבים בממשלה.
מלאי תמידי - ידני ממוכן
דוחות ניכויים- מס הכנסה וביטוח לאומי.
טיפסי הצהרה על מלאי וציוד.

ב. חישובים מסחריים:
עסקות בניירות ערך.
ריבית דריבית.
חישובי הצמדה.
הערך הנוכחי של סכום ריבית דריבית.

ג. תורת המסחר:
בורסה לניירות ערך ולסחורות.
אינדקס , אינדקס יוקר המחיה.
שותפויות, קבלת שותף ועוד.
הוצאות עסקיות ופרטיות.
תקנות ביטוח לאומי.
פחת על נכסים עסקיים, התקנות והשעורים המקובלים.
תעודות: תלמידים שעומדים בהצלחה בבחינות משרד העבודה יקבלו תעודה מטעם משרד העבודה. המבחן נערך במתקני המיכללה וכולל ציוני מגן.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: