TESTING

מכללת פאר: הנהלת חשבונות סוג 1 + 2

תיאור התעודה:
תעודת מנהל חשבונות סוג 1 + 2 מטעם משרד העבודה והרווחה.

תחומי לימוד:
הנהלת חשבונות ממוחשבת

עם התפתחות הכלכלה נוצר מצב שהדרישה למנהלי חשבונות הולכת וגוברת.
הצצה בעיתונים מראה שהנהלת חשבונות נמצאת בין המקצועות המבוקשים ביותר.
בייחוד ישנה דרישה לנשים עם ידע בהנה"ח.

נושאי הלימוד:
1. הנהלת חשבונות
רישום ביומן, כרטסת, מאזן בוחן, רישומי קופה, סטורנו,
התאמות עם גורמי חוץ, משכורות ושכר עבודה, חשבונות סופיים,
חשבון ייצור, חשבון סחר – מלאי, חשבון רווח והפסד, חשבון מאזן – פחת,
שותפות, עסקה משותפת, מישגור, מלכ"ר, שיחזור.
2. חישובים מסחריים
חישובי ריבית, ריבית פשוטה, ריבית שעורין , טורים חשבוניים, הצמדה ועוד...
3. תורת המסחר
שטרות, התאגדות, מיסים, מערכת בנקאית.
4. הנהלת חשבונות מעשית
חשבשבת ומיכפל (תוספת מכללת פאר)
מטרת הקורס: הכנה לבחינות הסמכה של משרד העבודה, כולל קורס מעשי ממוחשב. קורסי הנה"ח נמצאים בפיקוח משרד העבודה ורווחה. והמבחנים נערכים מטעם משרד העבודה במכללה. המכללה מגישה ומכינה את התלמידים למבחני משרד העבודה, אנו מבצעים מבחנים בזמן אמת – דבר המביא להצלחה גבוהה בקרב התלמידים. יעידו על כך עשרות מכתבי התלמידים שעמדו בהצלחה במבחנים.
תוכנית לימודים: התוכנית מכשירה מנהלי חשבונות ומכינה אותם לבחינות הסיווג סוג 2 של משרד העבודה. הלימודים בפיקוח משרד העבודה כולל ציוני מגן.
קיימים שלושה מסלולי לימוד: 4.5 חודשים - מסלול בוקר. 7 חודשים - מסלול יום שישי. 10 חודשים - מסלול ערב.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: