JNPRODWEB
פרופיל מוסד הלימוד » עמוד הבית
מכללת רמת-גן
מכללת רמת-גן
מסלולי לימוד: 43
» תואר ראשון בחינוך » הכשרת מפתחי אפליקציה MCPD » תואר ראשון B.Sc במדעי המחשב » קורס Internet ו - Office 2003 » תואר ראשון B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול » קורס יסודות בעיצוב אתרי אינטרנט » מסלול לימודי מדעי המדינה לתואר ראשון » מסלול לימודי סוציולוגיה לתואר ראשון » מסלול לימודי פסיכולוגיה לתואר ראשון » מסלול לימודי כלכלה לתואר ראשון » ניהול עסקי » MBA במנהל עסקים » MBA עם התמחות במימון » MBA עם התמחות בניהול משאבי-אנוש » MBA עם התמחות בשיווק » MBA עם התמחות בתכנון אסטרטגי » תואר שני MBA במנהל עסקים » מסלולי תואר ראשון בתקשורת » לימוד ראיית חשבון » ייעוץ מס » חשבי שכר בכירים » לימודי הנהלת חשבונות סוג 1+2 וחשבשבת » הנהלת חשבונות סוג 3 » לימודי ייעוץ נדל"ן » לימודי מינוף והשקעות נדל"ן »מכללת רמת גן-תואר ראשון בפסיכולוגיה » לימודי ניהול והשקעות ולימודי ניהול תיקים » לימודי ייעוץ/שיווק פנסיוני » לימודי שיווק/לימודי פרסום » לימודי שיווק בינלאומי » לימודי יחסי ציבור ודוברות » לימודי לובינג וקשרי ממשל » לימודי מכירות מנג'ר » קורס סוכני נסיעות » תואר ראשון בניהול » לימודי מזכירות רפואית » ניהול משאבי אנוש » תחזוקת מחשבים אישיים ורשתות תקשורת » CCNA - Cisco Certified Networking Associate » קורס מנהל רשתות MCSA 2003 » MCITP 2008 Enterprise Administrator » MCITP 2008 Server Administrator » שדרוג - MCITP 2008 Server Administrator

מכללת רמת גן: תואר ראשון בחינוך

חינוך וניהול - מסלול דו חוגי לתואר B.A, תואר זה אינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה במסלול ניהול וחינוך כוללים נושאי לימוד כמו תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, אתגרים בניהול בתי ספר, מנהיגות ויישומיה בחינוך, התנהגות ארגונית, יסודות החשבונאות, יישומי מחשב למדעי החברה, תורת השיווק, תורת המימון ועוד. כחלק מתוכנית הלימודים על הסטודנטים להשתתף במספר קורסי בחירה בנושאים מגוונים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומי הניהול, בתחומי החינוך ובתחומים המשלבים את שניהם יחדיו כמו ניהול מערכות חינוכיות.

חינוך וכלכלה - מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. מסלול לימודים זה כולל קורסי חובה כגון: יישומי מחשב למדעי החברה, מבוא לסטטיסטיקה, מושגי יסוד באקונומטריקה, מבוא לפסיכולוגיה/סוציולוגיה, פרקים בסוציולוגיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, כלכלת ישראל ועוד. בנוסף, במהלך הלימודים ישתתפו הסטודנטים במספר קורסי בחירה ויכינו עבודה סמינריונית בכלכלה/חינוך. בוגרי התואר ישתלבו בעבודה בתחום הכלכלה או בתחום החינוך.

חינוך, מדעי המדינה ויחסים בין לאומיים - מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A. קורסי החובה במהלך הלימודים כוללים נושאים כמו מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מבוא למחשבה מדינית, מבוא לפסיכולוגיה/סוציולוגיה, פסיכולוגיה בחינוך, תכנון, פיתוח ויישום תוכנית לימודים ועוד. בנוסף, יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית במדע המדינה ויחסים בין לאומיים/בחינוך וישתתפו במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומי ניהול בחינוך ובתחום מדע המדינה.

חינוך ופסיכולוגיה - מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. במהלך הקורס נלמדים קורסי חובה בנושאים מגוונים כגון: התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה בחינוך, פרקים בסוציולוגיה של החינוך ועוד. כמו כן, הסטודנטים במסלול זה מתבקשים להגיש עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה/חינוך ובהשתתפות בקורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחום הפסיכולוגיה ובתחום החינוך.

חינוך וסוציולוגיה - מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בקורסי חובה במגוון נושאים כמו פרקים בסוציולוגיה של החינוך, תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, אתגרים בניהול בית ספר, מטאפורה בחשיבה החינוכית, מבוא לסוציולוגיה, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. כמו כן, משתתפים הסטודנטים במגוון קורסי בחירה. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשוק העבודה בתחומים הנוגעים לקהילה ומערכות חינוך.

מדעי החברה בהדגשת חינוך: תוכנית לימודים ושיטות הוראה - מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה המסלול זה כוללים נושאי לימוד כגון: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, הוראה יחידנית, פסיכולוגיה בחינוך, תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים, מבוא לסטטיסטיקה, יישומי מחשב למדעי החברה ועוד. בנוסף, על הסטודנטים להגיש שתי עבודות סמינריון בחינוך/בתחום אחר במדעי החברה ולקחת חלק במספר קורסי בחירה. בוגרי המסלול יכולים להשתלב בשוק העבודה בתחמי החינוך השונים, מנהל החינוך וכו".

חינוך ומדעי המחשב - מסלול לימודים זה הינו מסלול דו חוגי לתואר B.A ואינו מקנה תעודת הוראה. קורסי החובה במסלול כוללים נושאים כמו חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי, מבוא לסטטיסטיקה, רגרסיה וניתוח שונות, תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים, מבוא למדעי המחשב, אוטומטים ושפות פורמאליות, מערכות בסיסי נתונים ועוד. בנוסף הסטודנט צריך להגיש עבודת סמינריון בחינוך ולהשתתף במספר קורסי בחירה במגוון נושאים. בוגרי התואר יוכלו להמשיך בלימודים לתעודת הוראה וללמד בבתי ספר מדעי המחשב.

מדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה - מסלול זה כולל לימודי חובה המשלבים פסיכולוגיה וחינוך. לימודים אלו מתבצעים דרך קורסי חובה כמו מבוא לפסיכולוגיה, אישיות: תיאוריה ומחקר, פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה בחינוך, מחוננות וכשרונות מיוחדים, ליקויי למידה, סוגיות בחינוך המיוחד ועוד. בנוסף, על הסטודנטים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ולהשתתף בקורסי בחירה. מסלול לתואר זה אינו מקנה תעודת הוראה, הבוגרים יוכלו להשתלב בעבודה עם ליקויי למידה בחינוך. כמו כן, ניתן להשלים תעודת הוראה או תואר שני בנושא.

נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: