TESTING

מכון לנדר: גישור במשפחה וגירושין

גישור במשפחה וגירושין: בשיתוף מרכז גבים לגישור
הקורס מיועד למסיימי הקורס הבסיסי, קורס מתקדם הלכה למעשה באמנות המשא מתן.
• הקורס יעסוק בהתמחות בתחום המשפחה
• קבוצות לימוד קטנות
• סימולציות מונחות

לפניך חלק מהנושאים המוצעים במסלול:
הכשרת והסמכת המגשרים לתעודת מגשרים בתחום המשפחה.
הכרות עם תהליך הגירושין ומאפייניו.
לימוד הליך הגישור בגירושין, לרבות הטכניקות והמיומנויות הייחודיות.
סקירת ההיבטים המשפטיים והרגשיים הקשורים בהליך.
חשיפת המשתתפים לפוטנציאל העמוק הטמון בגישור, כולל היבטיו הטרנספורמטיביים.
העצמת המשתתפים כמובילות דרך במערכות בהן הם פועלים.
סיוע לפיתוח הגישור במערכת המשפטית והקהילתית.
נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: