TESTING

רשימת קורסים באתר ג'ובנט לימודים

חינוך והוראה
תתי תחומים: תואר ראשון

להלן מסלולי לימודים בתחום חינוך והוראה

מוסדות הלימודים בתחום זה: אוניברסיטת חיפה, תות תקשורת ותוצאות, המרכז ללימודים אקדמיים, מכללת רמת גן, מכללת רחובות.

תואר ראשון
מחשבים: תוכנה
תתי תחומים: מדעי המחשב

קורס מחשבים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: ג'ון ברייס הדרכה, חברת InterBit, מכללת הי-טק, מכללת סלע, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, HackerU, המכללה האקדמית תל-חי, מכללת אפקה, הטכניון - לימודי המשך, המכללה האקדמית נתניה, מכללת נס, מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מכללת תל - חי, מכללת עתיד, אוניברסיטת חיפה ומכללת תפנית.

מדעי המחשב
מדעי החברה והרוח
תתי תחומים: כלכלה ומנהל עסקים מדעי המדינה סוציולוגיה פסיכולוגיה

להלן מסלולי לימודים בתחום מדעי החברה והרוח

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: אוניברסיטת חיפה, מכללת רמת גן, מכללת רחובות, המכללה האקדמית בנתניה, המרכז ללימודים אקדמיים, המרכז האקדמי כרמל והמרכז האונ' אריאל.

כלכלה ומנהל עסקים
מדעי המדינה
סוציולוגיה
פסיכולוגיה
מנהל עסקים
תתי תחומים: לימודי תעודה תואר ראשון תואר שני

להלן מסלולי לימודים בתחום מנהל עסקים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת האברד למנהל, המכללה האקדמית בנתניה, המרכז ללימודים אקדמיים, מכון לנדר, המרכז האקדמי כרמל, מכללת רמת - גן, הקריה האקדמית אונו, מכללת רחובות, הטכניון - לימודי המשך, המרכז האונ' אריאל ומכללת נס.

לימודי תעודה
תואר ראשון
תואר שני
תקשורת
תתי תחומים: שונות תואר ראשון בתקשורת

להלן מסלולי לימודים בתחום תקשורת

להלן מוסדות הלימוד בתחום זה: המרכז האונ' אריאל, המכללה האקדמית נתניה, חשיפה, אוניברסיטת חיפה, מכללת רחובות ומכללת רמת - גן.

לימודי תקשורת

שונות
תואר ראשון בתקשורת
נדל"ן

להלן מסלולי לימודים בתחום נדל"ן

רשת עתיד, מכון לנדר, מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מטריקס, המרכז האונ' אריאל והטכניון - לימודי המשך.

רפואה משלימה

להלן מסלולי לימודים בתחום רפואה משלימה

כאן תמצאו מידע אודות מסלולי לימוד ומוסדות לימוד בתחום רפואה משלימה

מיוחדים

להלן מסלולי לימודים בתחום מיוחדים

כאן תמצאו מידע אודות מסלולי לימוד ומוסדות לימוד בתחום מיוחדים

שוק ההון

להלן מסלולי לימודים בתחום שוק ההון

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת - גן, המרכז להשכלה פיננסית, מכללת פסגות, המכללה האקדמית נתניה, המרכז האונ' אריאל ומכללת רחובות.

שיווק, מכירות
תתי תחומים: פרסום ושיווק

להלן מסלולי לימודים בתחום שיווק, מכירות

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת -גן, מכללת האברד למנהל, מכללת נס, מכללת הי-טק, מכללת רחובות, HackerU, ג'ון ברייס, חשיפה והמרכז האונ' אריאל.

פרסום ושיווק
ניהול, בכירים
תתי תחומים: לוגיסטיקה משאבי אנוש תואר ראשון

להלן מסלולי לימודים בתחום ניהול, בכירים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מכללת האברד למנהל, בית הספר להצלחה בעבודה, מכללת אפקה, המרכז האקדמי כרמל, הטכניון - לימודי המשך, מכללת פאר, רשת עתיד ואוניברסיטת חיפה.

לוגיסטיקה
משאבי אנוש
תואר ראשון