TESTING

רשימת קורסים באתר ג'ובנט לימודים

מחשבים: תוכנה
תתי תחומים: DBA / SQL LINUX NET. ניתוח מערכות פיתוח תוכנה שונות

קורס מחשבים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: ג'ון ברייס הדרכה, חברת InterBit, מכללת הי-טק, מכללת סלע, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, HackerU, המכללה האקדמית תל-חי, מכללת אפקה, הטכניון - לימודי המשך, המכללה האקדמית נתניה, מכללת נס, מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מכללת תל - חי, מכללת עתיד, אוניברסיטת חיפה ומכללת תפנית.

DBA / SQL
LINUX
NET.
ניתוח מערכות
פיתוח תוכנה
שונות
הנדסה

להלן מסלולי לימודים בתחום הנדסה

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת אפקה, מרכז ה-RF בחברת Interlligent, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון והטכניון - לימודי המשך.

עיצוב, אדריכלות
תתי תחומים: עיצוב פנים עיצוב תעשייתי שונות

להלן מסלולי לימודים בתחום עיצוב, אדריכלות

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: 6B Studio, מכון אבני, מכון לנדר, HackerU, מכללת סלע והטכניון - לימודי המשך.

עיצוב פנים
עיצוב תעשייתי
שונות
מנהל עסקים
תתי תחומים: תואר שני

להלן מסלולי לימודים בתחום מנהל עסקים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת האברד למנהל, המכללה האקדמית בנתניה, המרכז ללימודים אקדמיים, מכון לנדר, המרכז האקדמי כרמל, מכללת רמת - גן, הקריה האקדמית אונו, מכללת רחובות, הטכניון - לימודי המשך, המרכז האונ' אריאל ומכללת נס.

תואר שני
נדל"ן

להלן מסלולי לימודים בתחום נדל"ן

רשת עתיד, מכון לנדר, מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מטריקס, המרכז האונ' אריאל והטכניון - לימודי המשך.

ניהול, בכירים
תתי תחומים: לוגיסטיקה משאבי אנוש שונות

להלן מסלולי לימודים בתחום ניהול, בכירים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת - גן, מכללת רחובות, מכללת האברד למנהל, בית הספר להצלחה בעבודה, מכללת אפקה, המרכז האקדמי כרמל, הטכניון - לימודי המשך, מכללת פאר, רשת עתיד ואוניברסיטת חיפה.

לוגיסטיקה
משאבי אנוש
שונות
מחשבים: QA

להלן מסלולי לימודים בתחום מחשבים: QA

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת נס, ג'ון ברייס הדרכה, מכללת הי-טק, מכללת סלע, HackerU והטכניון - לימודי המשך.

גרפיקה ופיתוח אתרים
תתי תחומים: אנימציה ותלת מימד

להלן מסלולי לימודים בתחום גרפיקה ופיתוח אתרים

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: ג'ון ברייס הדרכה, מכללת סלע, מכון לנדר, HackerU, מכללת תפנית, מכללת הי-טק, חברת InterBit, חשיפה, מכללת עתיד, הטכניון - לימודי המשך, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.

אנימציה ותלת מימד
מחשבים: רשתות
תתי תחומים: אבטחת מידע ניהול רשתות

להלן מסלולי לימודים בתחום מחשבים: רשתות

מוסדות לימודים המופיעים בתחום זה: מכללת רמת - גן, ג'ון ברייס הדרכה, מכללת הי-טק, HackerU, מכללת סלע, מכללת רמת - גן, רשת עתיד, הטכניון - לימודי המשך, המרכז האונ' אריאל ומכללת נס.

אבטחת מידע
ניהול רשתות