JNPRODWEB

המי"ל: ניהול משאבי אנוש

בשנים האחרונות חלים שינויים מהותיים בעולם העבודה ובארגונים שלהם השלכות מהותיות על הטיפול בהון האנושי בארגון. עקב כך חלים שינויים משמעותיים בתחום ניהול משאבי האנוש, המציבים בפני העוסקים בתחום אתגרים ומשימות חדשים ושונים מאלו שניצבו בפניהם בעבר.

תמורות אלו מחייבות את פונקצית משאבי האנוש לקרוא נכון ובזמן אמת את שינויי הסביבה תוך שיפור והתאמת המקצוע למציאות החדשה המתהווה. כתוצאה מההשפעות מרחיקות הלכת של מציאות זו על פונקצית מש"א, מוטל על מנהלי מש"א להשקיע רבות בעצמם ובפיתוחם המקצועי.

קורס זה עוסק ברכישת הכלים ופיתוח המיומנויות המתבקשות לניהול המשאב האנוש בארגונים השונים
ניתוח תפקידו של מנהל מש"א
בנית תוכנית עבודה למחלקת מש"א
יחסי עבודה ודיני עבודה
פיתוח והעצמת יכולות אישיות ומיומנויות ניהול
לבדיקת התאמתך למסלול, נא השאר פרטיך כאן ונציגנו יצור עימך קשר בהקדם: